Pubblicato da adminek il 23 gennaio 2017

Funkcje i cele oceny pracowników

Metody oceny pracowników są różne, jednak wiele je łączy, np. funkcje. Jedną z nich jest funkcja ewaluacyjna. Dotyczy ona oceny dotychczasowego poziomy pracy, a więc jej jakości oraz wywiązywania się z obowiązków przypisanych do stanowiska. Ocena ta jest związana również z przydatnością konkretnego stanowiska pracy i tego niestety pracownicy boją się najbardziej. Inną funkcja jest funkcja rozwojowa. Dzięki niej istnieje możliwość oceny możliwości rozwoju pracownika na konkretnym stanowisku. Kolejne funkcje to informatyczna, motywacyjna oraz decyzyjna. Informacyjna przynosi dane na temat spostrzegania miejsca pracy przez pracowników, motywacyjna z kolei umożliwia sprawdzenie, w jaki sposób ocena wpływa na pracę, a decyzyjna przynosi informacje o zmianach kadrowych w przedsiębiorstwie.
Jeżeli chodzi o cele to mają one charakter produkcyjno – ekonomiczny, społeczny i instrumentalny. Produkcyjno –ekonomiczny to cel, który wpływa zarówno na wzrost wydajności, ja i na poprawę jakości pracy. Sprawna organizacja, a także zwiększenie gospodarności również mieszczą się właśnie w tej grupie celów. Zaspokojenie własnej o ceny, a także kształtowanie postaw i utożsamianie się z firmą, w której się pracuje to z kolei cele społeczne. Cel ostatni oceny pracowników – instrumentalnym, dotyczy przede wszystkim analizy postępów pracowników.
Trzeba pamiętać, że ocena pracowników nie jest ani oceną moralna, ani osobistą. Pomaga ona lepiej zrozumieć pracę wykonywaną przez konkretną osobę, a także potrzebę posiadania i przydatność konkretnego stanowiska.

Zarządzanie zasobami ludzkimi to bardzo ważna część w organizacji każdego przedsiębiorstwa. Zazwyczaj zajmują się tym osoby dobrze przygotowane do swoich zadań, które dysponują odpowiednią wiedzą i możliwościami.

Jednym z ważnych elementów zarządzania zasobami ludzkimi jest ocena parowników – metody oceny pracowników http://4bp.com.pl/pl/0.0.id.14.0/metody-dzialania.html są różne, i należy dobrać je do profilu firmy oraz zadań wykonywanych przez pracowników. Nie zawsze wszystkie metody oceny pracowników będą pasowały do profilu prowadzonej działalności.

#metody oceny pracowników